DDM Kamarád


O DDM Kamarád

Prátelé, kamarádi,

opět po roce se vám do rukou dostává nabídka našich kroužků, akcí a tolik oblíbených táborů, které organizujeme jak v létě, tak během školního roku. Ten uplynulý byl pro nás v mnohém ve znamení restartu. Moc vám děkujeme za vaše zapojení do všech možných aktivit v rámci našeho/vašeho domu dětí a mládeže.

Opravdu to tak je. DDM Kamarád je náš stejně jako váš, protože jej tvoříme společně. Dáváme mu nejen nápady, plány a konkrétní nabídku činností, ale i život. Díky vám ožívají naše nápady a přání. Kroužky se plní, akce jsou plné smíchu a radosti ze společně strávených chvil a na tábory se nám opakovaně vrací účastníci, kterým se mnohdy nechce domů, a pobyt na něm by si rádi prodloužili. To v nás vzbuzuje radost, vděk a zároveň velký závazek, abychom i nadále dávali do jejich příprav maximum a mohli se i napřesrok těšit hojné účasti.

Když se nyní podíváme v čase zpět, vidíme krásnou mozaiku činností, které jsme společně mohli prožít. Úplně nejdříve to bylo dobrodružství na divoké řece Salze v Rakousku, která nás naučila, že živel si zaslouží respekt a pokud jej ztratíme, může se nám stát, že ztratíme i pevnou půdu pod nohama a skončíme ve studené vodě. To platí i v životě, ale naštěstí vždy jsou kolem přátelé, kteří pomohou.

Zhruba v polovině září začala činnost většiny kroužků. Mohli jste navštěvovat kroužky sportovní, kreativní, jazykové, polytechnické, umělecké a dokonce jeden přírodovědný. Zde patří obrovské poděkování vedoucím jednotlivých kroužků, kteří obětavě celý rok kroužky vedli a předávali své znalosti a zkušenosti mladším nadšencům.

Podzimní prázdniny, stejně jako jarní jsme společně strávili v Jump aréně, Aquapalace v Čestlicích, Farmaparku u Toma, v Techmanii, v okolí Třemošné a někteří i v rámci NERF soustředění. Byly to opravdu velmi nabité dny. Kdo chtěl, mohl se o něco později příjemně bát spolu s kamarády při halloweenském průvodu potemnělými ulicemi a parky ve Třemošné.

Jedině díky řadě pevných přátelství, neutuchajícímu nadšení a obětavosti mohlo naše loutkové divadlo oslavit v listopadu 100 let svého působení. Je to opravdu neskutečné a přál bych původním zakladatelům divadla, aby viděli, jak jejich dítko vyrostlo a kam se až dostalo.

Vyrobit si adventní dekorace a potěšit své blízké je krásná akce, kterou si každoročně nenechají ujít desítky našich návštěvníků nezávisle na věku. Máme velikou radost, že se zde potkávají všechny tři generace a společně tvoří něco, co dělá radost všem.

Po novém roce nás čekal maškarní karneval, na kterém úsměv na tvářích dětí kouzlila nejen klaunka Pepina. Zapomenout nesmíme ani na lyžařské výjezdy do Krušných hor, kam každoročně odjíždí ze Třemošné a okolí autobus plný natěšených lyžařů a snowboardistů. Na svahu je velmi důležitá vzájemná tolerance a ohleduplnost, a protože máme skvělé děti i další účastníky, proběhly všechny výjezdy krásně, kamarádsky a s úsměvem na tváři.

Dětský koutek Krteček letos otevřel své dveře pro další naše nejmladší a během roku udělali opravdu velký pokrok. Mnoho věci se naučili, dozvěděli a zažili. Nezbývá než jim popřát inspirativní nový školní rok v mateřské škole.

Indiáni k nám zavítali v rámci indiánského dne začátkem června a kdo chtěl, mohl absolvovat nejrůznější zkoušky dovedností, aby mohl v závěru svého dobrodružného putování vyrazit hledat zlato.

Pomalu se dostáváme k našim letním táborům, kterých letos proběhlo hned devět. Vypisovat, co děti na kterém zažily, by bylo opravdu na dlouho. Ten z vás, kdo na nějakém byl, ví a kdo nebyl, rozhodně by to měl v příštím roce napravit. Slovy totiž nelze vyjádřit atmosféra a zážitky, které máme to štěstí na táborech vnímat na vlastní kůži.

Na letních táborech se vystřídaly stovky účastníků od nejmladších po starší a byla to vážně jízda. Poděkování patří vedoucím, bez kterých by žádný tábor nemohl fungovat. Právě oni jsou v nejbližším kontaktu s dětmi, pomáhají jim, komunikují s nimi a díky nim má tábor tu správnou atmosféru. Program ale není všechno – hladový táborník, špatný táborník, proto poděkování zaslouží i naše paní kuchařky a další personál, který zajišťuje tu prozaickou část našich pobytových táborů. Největší dík však patří vám, účastníkům, bez kterých by se žádný tábor ani jakákoli jiná aktivita nemohla vůbec uskutečnit. Každý jsme střípkem v mozaice, kterou společně tvoříme. Kdyby chyběl jen jediný střípek, už by ten výsledný obraz nebyl tak skvělý.

Tohle platí na táborech i v činnosti našeho/vašeho domu dětí. Všichni jsme střípky, a aby nám střípky v mozaice držely a dům dětí hezky stál, musí být něčím přilepeny. Tím lepidlem v našem případě je přátelství, což vyplývá i při našem ohlédnutí se za minulým školním rokem.

Přeji nám všem, abychom se mohli od září setkávat co možná nejvíce a aby si do DDM Kamarád našlo cestu co nejvíce z vás.

Budeme se těšit na kroužcích, akcích nebo na táborech na viděnou :-)

Mgr. Jiří Bulín - ředitel DDM Kamarád

 

© DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná, tel. a fax: 377 953 651, info@ddmkamarad.cz design by ERB Production s.r.o.