DDM KamarádMaškarní bál

Restaurace Český lev v Horní Bříze se v sobotu 30.ledna stala hostitelem Maškarního bálu, který již tradičně pořádal Dům dětí a mládeže KAMARÁD Třemošná, a to ve spolupráci s městem Horní Bříza. Sešla se více jak stovka účastníků. Děti v nejrůznějších maskách si odpoledne náležitě užili. Celým pořadem provázel moderátor DDM Kamarád Michal Křížek, který měl plné ruce práce po celou dobu bálu. Pro děti bylo totiž připraveno několik soutěží o pěkné ceny, kterých se všichni zúčastnili s velikým nasazením.

Odpoledne vrcholilo vyhlášením sedmi nejhezčích a nejlépe propracovaných masek. Jednalo se o tři vítězné masky chlapců, tři vítězné masky dívek a o absolutního vítěze, kterým se pro letošní rok stala VÍLA SLUNEČNiCE. Jak je patrné z fotek, tak vítězství si opravdu zasloužila.

Nezbývá než poděkovat všem kdo přišli v maskách i bez nich a těšit na jejich účast i na jiných akcích pořádaných DDM Kamarád.

Mgr. Jiří Bulín
 

Maškarní bál v Horní Bříze - leden 2010

 

zpět

 


© DDM Kamarád Třemošná, Tyršova 916, 330 11 Třemošná, tel. a fax: 377 953 651, info@ddmkamarad.cz design by ERB Production s.r.o.